Przejdź do treści

ZADZWOŃ DO NAS:

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych

Maria Montessori

Pluszowa Akademia
Nasze inspiracje i wartości

Immersja językowa

Immersja, to najbardziej naturalna metoda nauki języka angielskiego. Dzięki obecności nauczyciela anglojęzycznego w naszym lu, dzieci mają stały kontakt z tym językiem. Wiek lny jest idealnym czasem na naukę języka, ponieważ to w tym okresie, dzięki naturalnym predyspozycjom, dzieci intensywnie rozwijają swoje umiejętności w zakresie języka ojczystego, stopniowo zyskując kontrolę nad wymową, składnią i coraz bogatszym słownictwem. Odpowiednia stymulacja w zakresie nauki drugiego języka jest w tym czasie gwarancją szybkich i trwałych efektów. W każdej grupie odbywają się cykliczne zajęcia z Native Speakerem, a decydując się na immersję językową, wyposażamy dziecko w bezcenny kapitał, z którego będzie czerpało przez całe życie.

Rodzicielstwo bliskości

Rodzicielstwo bliskości (Attachment Parenting) jest filozofią, opartą o zasadę „teorii przywiązania”, która mówi o tworzeniu więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami i opiekunami. W naszym lu relacja Dziecko – Nauczyciel / Opiekun oparte są na idei Rodzicielstwa bliskości. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby dzieci, dzięki czemu wzmacniamy ich poczucie bezpieczeństwa, zapewniamy relację opartą na szacunku. Akceptujemy wszystkie emocje dzieci i staramy się w nich uczestniczyć, uczymy jak je wyrażać oraz nazywać. Pozwalamy dzieciom płakać, złościć się i denerwować. Budujemy z dziećmi bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu. Nasze metody pracy nie opierają się na karach i nagrodach… Nie jest to jednak tzw. „Bezstresowe wychowanie”, a konsekwentne wytyczanie granic. Nasza kadra uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących rodzicielstwa bliskości, w tym prowadzonych przez Panią Agnieszkę Stein.

Porozumienie bez przemocy

Przedszkole NVC Warszawa

Porozumienie bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication) jest nazywane również językiem empatii lub językiem serca. Twórcą tej metody jest amerykański psycholog i terapeuta – Marshall B. Rosenberg. Dzięki tej metodzie nasze le NVC pielęgnuje w dzieciach poczucie własnej wartości, uczymy się szacunku do siebie i innych, uczymy się wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania, a także akceptować odpowiedzi, nawet jeśli nie zawsze mamy ochotę ich wysłuchać. Kiedy jesteśmy świadomi swoich potrzeb i uczuć, łatwiej jest się nam kontrolować i zaspokajać nasze potrzeby. Zachęcamy dzieci do samodzielnego rozwiązywania konfliktów – wychowawca nie jest tu sędzią, tylko mediatorem. Kładziemy duży nacisk na rozwój zdolności komunikowania się, ponieważ uważamy, że jest jedną z najważniejszych umiejętności potrzebnych w życiu.

Pedagogika Jespera Juula

Jesper Juul, to twórca humanistycznego podejścia wychowawczego bardzo cenionego w kręgu bliskościowych rodziców i pedagogów. Jego książka: „Twoje kompetentne dziecko”, jest jedną z najbardziej cenionych współczesny pozycji na temat wychowania. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu. Podkreśla on znaczenie szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych. Jesper Juul twierdzi, że dzieci wcale nie muszą być grzeczne – zamiast tego powinny mieć zdrowe poczucie własnej wartości, wierzyć w swoje siły i nawiązywać dobre relacje z innymi. Stopniowo powinny się także uczyć odpowiedzialności za siebie, a w razie potrzeby także za innych.

Natura i ekologia

Bardzo ważna jest dla nas ekologia i dlatego już od najmłodszych lat uczymy dzieci dbać o naszą planetę. Uświadamiamy dzieciom zasady ekologicznego korzystania z energii, segregacji śmieci, oszczędzania wody i korzystania z produktów wielorazowego użytku. Stawiamy na codzienny kontakt z naturą – każdego dnia wychodzimy na spacery, ponieważ nie straszny nam deszcz czy mróz.
Catering w naszej placówce oferuje zdrowe jedzenie bazujące na produktach z ekologicznych upraw, bez konserwantów i cukru. Przekąskami w naszym lu są świeże owoce i warzywa.

Elementy Montessori

Maria Montessori swoją pedagogikę zbudowała na gruncie poszanowania potrzeb i natury dziecka. Wychowanie w jej rozumieniu oznacza wspieranie dziecka, które pragnie samodzielnie odkrywać otaczający je świat. Pedagogika Montessori rozwija takie cechy jak: samodzielność, kreatywność, wiara w siebie i swoje umiejętności. Jej celem jest umożliwienie dziecku wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Program Montessori obejmuje naukę praktycznych umiejętności życiowych, sensorykę (rozwijanie zmysłów), muzykę oraz edukację językową, matematyczną i kulturową. Wypracowuje postawę posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie, a na samokontroli oraz szacunku do porządku i pracy, która w lu odbywa się w myśl idei: „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.

Janusz Korczak

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych

Maria Montessori

Pluszowa Akademia
Nasze inspiracje i wartości

Immersja językowa

Immersja, to najbardziej naturalna metoda nauki języka angielskiego. Dzięki obecności nauczyciela anglojęzycznego w naszym lu, dzieci mają stały kontakt z tym językiem. Wiek lny jest idealnym czasem na naukę języka, ponieważ to w tym okresie, dzięki naturalnym predyspozycjom, dzieci intensywnie rozwijają swoje umiejętności w zakresie języka ojczystego, stopniowo zyskując kontrolę nad wymową, składnią i coraz bogatszym słownictwem. Odpowiednia stymulacja w zakresie nauki drugiego języka jest w tym czasie gwarancją szybkich i trwałych efektów. W każdej grupie odbywają się cykliczne zajęcia z Native Speakerem, a decydując się na immersję językową, wyposażamy dziecko w bezcenny kapitał, z którego będzie czerpało przez całe życie.

Rodzicielstwo bliskości

Rodzicielstwo bliskości (Attachment Parenting) jest filozofią, opartą o zasadę „teorii przywiązania”, która mówi o tworzeniu więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami i opiekunami. W naszym lu relacja Dziecko – Nauczyciel / Opiekun oparte są na idei Rodzicielstwa bliskości. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby dzieci, dzięki czemu wzmacniamy ich poczucie bezpieczeństwa, zapewniamy relację opartą na szacunku. Akceptujemy wszystkie emocje dzieci i staramy się w nich uczestniczyć, uczymy jak je wyrażać oraz nazywać. Pozwalamy dzieciom płakać, złościć się i denerwować. Budujemy z dziećmi bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu. Nasze metody pracy nie opierają się na karach i nagrodach… Nie jest to jednak tzw. „Bezstresowe wychowanie”, a konsekwentne wytyczanie granic. Nasza kadra uczestniczyła w wielu szkoleniach dotyczących rodzicielstwa bliskości, w tym prowadzonych przez Panią Agnieszkę Stein.

Porozumienie bez przemocy

Porozumienie bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication) jest nazywane również językiem empatii lub językiem serca. Twórcą tej metody jest amerykański psycholog i terapeuta – Marshall B. Rosenberg. Dzięki tej metodzie pielęgnujemy poczucie własnej wartości, uczymy się szacunku do siebie i innych, uczymy się wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania, a także akceptować odpowiedzi, nawet jeśli nie zawsze mamy ochotę ich wysłuchać. Kiedy jesteśmy świadomi swoich potrzeb i uczuć, łatwiej jest się nam kontrolować i zaspokajać nasze potrzeby. Zachęcamy dzieci do samodzielnego rozwiązywania konfliktów – wychowawca nie jest tu sędzią, tylko mediatorem. Kładziemy duży nacisk na rozwój zdolności komunikowania się, ponieważ uważamy, że jest jedną z najważniejszych umiejętności potrzebnych w życiu.

Pedagogika Jespera Juula

Jesper Juul, to twórca humanistycznego podejścia wychowawczego bardzo cenionego w kręgu bliskościowych rodziców i pedagogów. Jego książka: „Twoje kompetentne dziecko”, jest jedną z najbardziej cenionych współczesny pozycji na temat wychowania. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej oraz od filozofii wychowawczego permisywizmu. Podkreśla on znaczenie szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dziećmi oraz propaguje dojrzałe przywództwo dorosłych. Jesper Juul twierdzi, że dzieci wcale nie muszą być grzeczne – zamiast tego powinny mieć zdrowe poczucie własnej wartości, wierzyć w swoje siły i nawiązywać dobre relacje z innymi. Stopniowo powinny się także uczyć odpowiedzialności za siebie, a w razie potrzeby także za innych.

Natura i ekologia

Bardzo ważna jest dla nas ekologia i dlatego już od najmłodszych lat uczymy dzieci dbać o naszą planetę. Uświadamiamy dzieciom zasady ekologicznego korzystania z energii, segregacji śmieci, oszczędzania wody i korzystania z produktów wielorazowego użytku. Stawiamy na codzienny kontakt z naturą – każdego dnia wychodzimy na spacery, ponieważ nie straszny nam deszcz czy mróz.
Catering w naszej placówce oferuje zdrowe jedzenie bazujące na produktach z ekologicznych upraw, bez konserwantów i cukru. Przekąskami w naszym lu są świeże owoce i warzywa.

Elementy Montessori

Maria Montessori swoją pedagogikę zbudowała na gruncie poszanowania potrzeb i natury dziecka. Wychowanie w jej rozumieniu oznacza wspieranie dziecka, które pragnie samodzielnie odkrywać otaczający je świat. Pedagogika Montessori rozwija takie cechy jak: samodzielność, kreatywność, wiara w siebie i swoje umiejętności. Jej celem jest umożliwienie dziecku wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Program Montessori obejmuje naukę praktycznych umiejętności życiowych, sensorykę (rozwijanie zmysłów), muzykę oraz edukację językową, matematyczną i kulturową. Wypracowuje postawę posłuszeństwa opartego nie na zewnętrznym przymusie, a na samokontroli oraz szacunku do porządku i pracy, która w lu odbywa się w myśl idei: „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.

Janusz Korczak