Zapraszamy na dyżur wakacyjny!

Integracja

Nasze przedszkole integracyjne na Ursynowie zaprasza dzieci:

  • z autyzmem, z zespołem aspergera, z innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
  • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • będące podczas diagnozy
  • których rozwój niepokoi rodziców i chcieliby, aby dziecko zostało poobserwowane w środowisku grupy rówieśniczej

Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z orzeczeniem) oferujemy terapie dostosowane do ich potrzeb. Każde dziecko objęte jest indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym i uczestniczy w indywidualnych zajęciach ze swoim terapeutą oraz we wszystkich zajęciach i życiu grup przedszkolnych. Nasza kadra to grupa specjalistów z takich dziedzin jak pedagogika specjalna, psychologia, terapia behawioralna, fizjoterapia, logopedia, neurologopedia.