• REKRUTACJA TRWA
  • URSYNÓW: 797 266 727
  • BEMOWO: 797 266 727

Pluszowa Akademia

Pluszowa Akademia to przedszkole w Warszawie (na Ursynowie), w którym wszechstronnie stymulujemy rozwój dziecka. Pod okiem troskliwych i kompetentnych nauczycieli maluch w twórczy i radosny sposób odkrywa świat i swoje możliwości. Szczególną uwagę poświęcamy jego indywidualnym potrzebom, potencjałowi i zdolnościom. W Pluszowej Akademii pobudzamy twórczą inwencję dziecka, wzmacniając jego samorealizację w ekspresji językowej, ruchowej i muzycznej. Wiemy, że w procesie edukacji najważniejsza jest motywacja. Naszym celem jest potęgowanie u dzieci naturalnej, pozytywnej chęci do wiedzy, rozwoju i zdobywania nowych informacji. Maluchy przychodzą do Pluszowej Akademii ciekawe świata, a wychodzą z przeświadczeniem, że - jeśli tylko zechcą - mogą dowiedzieć się i nauczyć wszystkiego! Mali absolwenci naszego przedszkola dobrze wiedzą, że mają prawo do własnych zainteresowań, poglądów i fascynacji. Są świadomi, że rozwój i intelektualna podróż to wartości same w sobie. Dzięki temu później bez problemu radzą sobie ze szkolnymi obowiązkami, czy odnajdują w nowym otoczeniu. Oferta Pluszowej Akademii to nowa jakość oparta o szacunek dla dziecka i jego potrzeb, rozwijanie samodzielności malucha i wiary we własne siły. Mamy czas dla wszystkich dzieci i dla każdego dziecka z osobna! Uczymy tak, jak lubią maluchy – angażując wszystkie zmysły, zapewniając jednocześnie atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa. Przemyślany, poparty doświadczeniem ekspertów program edukacyjny gwarantuje dzieciom harmonijny rozwój.

Co nas wyróżnia?

Adaptacja dostosowana
do indywidualnych
potrzeb Rodzica i Dziecka
Bezpieczeństwo
Wnętrza
Kadra oraz
opieka specjalistów

Adaptacja dostosowana do indywidualnych potrzeb Rodzica i Dziecka

Stawiamy na stopniową i niewymuszoną adaptację. Ściśle współpracując tu z rodzicami, łagodnie wdrażamy maluchy do przedszkolnych zajęć i obyczajów.

Bezpieczeństwo

W Pluszowej Akademii szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo dzieci.

Nasze przedszkole jest zarejestrowane i wpisane do ewidencji Przedszkoli Niepublicznych miasta stołecznego Warszawy. Oznacza to, że spełnia formalne wymogi bezpieczeństwa.

Posiadamy pozytywne opinie Komendanta Straży PożarnejPaństwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne.

Przedszkole jest niedostępne dla osób postronnych, każde wejście do placówki osób z zewnątrz jest kontrolowane przez domofon. Lokal wyposażony jest w monitoring.

Transport podczas wycieczek i zajęć pozaprzedszkolnych obsługiwany jest przez licencjonowaną firmę transportową.

Spacery poza terenem przedszkola odbywają się w kamizelkach odblaskowych i ze specjalnym "wężem".

Wnętrza

Dbamy o spójność i holistyczne podejście do wychowania dzieci, edukacji i zarządzania przedszkolem. Wnętrza projektowane są w oparciu o badania wpływu aranżacji przestrzeni i kolorów na rozwój dzieci.

Duży nacisk kładziemy na estetykę sal i całego wnętrza, domowy klimat oraz wyposażenie.

W naszym przedszkolu znajdują się przestronne i naturalnie doświetlone sale.

Każda sala wyposażona jest w najwyższej jakości atestowane mebelki, stoliki i krzesełka, dostosowane do wzrostu dzieci, szeroki wachlarz pomocy edukacyjnych oraz atestowanych zabawek.

Ponadto przedszkole posiada:

  • salę do zajęć dodatkowych,
  • łazienki wyposażone w specjalne umywalki i toalety,
  • 2 place zabaw spełniające wszystkie wymogi i normy bezpieczeństwa.

Mała, optymalna liczba dzieci w grupie zapewnia im właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.

Kadra oraz opieka specjalistów

Współpracujemy tylko z wykształconą i mającą doświadczenie kadrą pedagogów.

Każdy z nich posiada ukończony kurs pierwszej pomocy.

Dzieci są pod stalą opieką specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, neurologopedy.

Współpracujemy z pobliską poradnią oferując wsparcie w organizacji terapii integracji sensorycznej.

Psycholog

Dzieci w naszym przedszkolu są pod stałą opieką psychologa.

Pani psycholog obserwuje dzieci w grupie podczas zajęć i zabawy, ocenia ich rozwój psychoruchowy, rozpoznaje ich potencjalne możliwości oraz indywidualnych potrzeby, pomaga w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych jak i społecznych, wyjaśnia przyczyny trudności w zachowaniu dzieci, doradza wychowawcom i wspiera ich pracę, prowadzi warsztaty dla kadry pedagogicznej oraz służy radą i  pomocą rodzicom.

Rodzice chcący zasięgnąć porady pani psycholog mogą umówić się na indywidualne spotkanie, które jest bezpłatne.

Neurologopeda

Mowa, jest podstawowym narzędziem nawiązywania kontaktów społecznych - daje możliwość komunikowania się z otoczeniem. Dzięki niej, dziecko zdobywa informacje, wyraża własne sądy, upodobania, uczucia i emocje. Zaburzenia mowy w bardzo znacznym stopniu wpływają na relacje z rówieśnikami i dorosłymi, na pojawianie się trudności w nauce czytania i pisania, a tym samym na trudność osiągania w przyszłości sukcesów w szkole.

Neurologopeda realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej oraz neurologopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej. Dzieci wymagające terapii mają możliwość korzystania z dodatkowo płatnych zajęć indywidualnych z wyspecjalizowanym neurologopedą na terenie naszego przedszkola.